Sunday, 31 March 2013

va -- Furusato: Early Enka 1930's & 50's [Tristes Humanistes Mixtape]


Here's a comp of haunting Enka music from Japan. Side A is all girls (except Fujiyama Ichiro) from the 30's, and side B is all boys from the 50's. The 30's songs have a crazier sound, but also the arrangement is wilder. The 50's recordings usually feature strings and the voice is louder in the mix.

The picture on the cover is that of Katsutaro Kouta.

Side A (30's Gals)
01 -  Kouta Katsutaro -  Tokyo Ondo
02 -  Ichimaru -  Tenryuu Kudareba
03 -  Kouta Katsutaro -  Musumegokoro
04 -  Kouta Katsutaro -  Ooshima Okesa
05 -  Miss Columbia -  19 no Haru
06 -  Kouta Katsutaro -  Sanosabushi
07 -  Kouta Katsutaro & Mishima Isse -  Gionbayashi
08 -  Kouta Katsutaro -  Okesa Odori
09 -  Fujiyama Ichiro -  Moeru Gojinka

Side B (50's Boys)
10 -  Hayashi Isao -  Dance Party no Yoru
11 -  Obata Minoru -  Namida no Changu
12 -  Tabata Yoshiro -  Tsuki no Defune
13 -  Kirishima Noboru -  Guitar-zuki yo
14 -  Tsumura Ken -  Otoko no Sugao
15 -  Oka Haruo -  Aitakatta Ze
16 -  Tsuruta Kouji -  Aka to Kuro no Blues
17 -  Tabata Yoshiro & Shiratori Miz -  Oyako Funauta
18 -  Frank Nagai -  Yogiri ni Kieta Jan

5 comments: